Vakfederatie Rietdekkers

Uw wilt toch ook een duurzaam rieten dak?

Open en gesloten constructie

Ga terug

Open constructie rieten daken

De open constructie is het rieten dak zoals het al eeuwen gemaakt wordt. Het riet wordt op rietlatten gebonden. Er moet vanwege de techniek van het binden altijd een spouw bestaan tussen het riet en de onderconstructie. Het rietpakket doet hier in de praktijk niet mee als isolerend pakket.

Om aan de bepaling van de RC-waarde (3,5) uit het Bouwbesluit 2012 te kunnen voldoen moet bij nieuwbouw, bij een dergelijke constructie, altijd onder het rietpakket een isolatielaag zitten (art. 5.3). In de praktijk wordt het rieten dak boven een isolatiepaneel aangebracht. Dit geldt niet bij vervanging van een bestaand rieten dak (dan is men niet gebonden aan de eis van een Rc=3,5 maar aan de rechtens verkregen norm. Dit wil zeggen de norm die het jaar van bouwen in werking was). Dit type dak is moeilijk tochtdicht te krijgen als er niet op een isolatiepaneel wordt gewerkt. Er is geen 'harde' scheiding tussen binnen en buiten. Bij brand in het rietpakket zal het vuur zich in enkele minuten door het rietpakket heen vreten omdat er lucht, en dus zuurstof, door het riet aangezogen kan worden uit de ruimte eronder. Dit vuur is door de brandweer zeer moeilijk te blussen.

Bij een open constructie zijn de sporen, rietlatten, de sprei- en rietlaag duidelijk te zien. Het 'open' karakter van het rietendak is ook van de binnenkant waar te nemen. Omdat de traditionele open constructie relatief brandgevaarlijk is, minder comfort (tocht) en stof met zich mee brengt, gaat de voorkeur van rietdekkers en opdrachtgevers in toenemende mate uit naar het aanbrengen van een gesloten constructie (schroefdak).

Als een hogere isolatiewaarde verlangd wordt, kan het traditionele dak voorzien worden van aanvullende isolatie in de vorm van een onderliggend sandwichpaneel met verhoogde tengel of kan later van binnenuit worden geïsoleerd. Als er van binnen uit wordt geïsoleerd moet er altijd een tochtdichte dampremmende laag aan de binnenzijde worden voorzien, omdat anders grote gevaren bestaan voor inwendige condensatie en daardoor het vergaan van het rietpakket.

Schroefdak rieten kap

Bij de gesloten constructie, ofwel het schroefdak, wordt het riet op een dichte ondergrond geschroefd. Dit gebeurde ook bij de voorloper van het Schroefdak, het zogenaamde spijkerdak. Het verschil tussen het schroefdak en het spijkerdak is de wijze van bevestigen van het riet. Bij het schroefdak wordt het geschroefd, bij het spijkerdak werd het riet bevestigd met lange spijkers. Ook op het spijkerdak werd het riet dus op een gesloten onderconstructie aangebracht. Het principe (riet op een gesloten onderconstructie) bestaat sinds 1971. Sinds 1997 wordt het riet toegepast op isolatiepanelen.

De opbouw van het schroefdak hangt van een nieuw te bouwen woning of een te renoveren woning af. Voor nieuwbouw wordt in de regel een isolatiepaneel gebruikt om aan de vereiste isolatiewaarden te voldoen. Wanneer gerenoveerd wordt kan nog steeds een isolatiepaneel gebruikt worden maar zullen vaker zelfbouwconstructies of het simpele 18 mm. schroefdak gebruikt worden

Het plaatmateriaal van het 18mm schroefdak kan bestaan uit; multiplex, OSB-plaat, spaanplaat V313 verlijmd (het groene spaanplaat), underlayment van 18 mm dikte in verband met de schroeflengte indien gebruik wordt gemaakt van enkel deze plaat en het plaatmateriaal ook binnen in het zicht blijft. In elk geval mag er natuurlijk geen enkele schroef door de plaat steken (probeer dit desnoods van te voren uit of dit ook voor uw schroeven ook geldt).

De op de markt zijnde isolatiepanelen hebben allemaal een buitenplaat van min. 12mm dik. Het maakt technisch niet uit dat de schroef hier iets door de plaat steekt. Trekproeven hebben uitgewezen dat bij de gebruikte plaatkwaliteiten bij 12mm de houdkracht van de schroef groter is dan de breeksterkte van het dundraad waarmee aan de schroef getrokken wordt. Een dikkere buitenplaat heeft daarom geen meerwaarde.

De spouw tussen riet en onderconstructie ontbreekt. Het gehele rietpakket helpt mee met het vormen van een isolerend pakket. De woning is tochtdicht. Er is een harde scheiding tussen binnen en buiten. Vuur in het rietpakket kan geen lucht (zuurstof) van onderen aanzuigen, het vuur smeult hierdoor meer dan dat het brandt. Hierdoor wordt het schroefdak een relatief brandveilig dak en kent dus ook lagere tarieven voor de opstal verzekering.

Een dak op enkel een 19 mm. plaat heeft een Rc waarde van ongeveer 1,5 en voldoet daarmee nog niet aan de norm (Rc=3,5) van het Bouwbesluit 2012. Nieuwe daken worden daarom vrijwel altijd op een voor dit doel geschikt isolatiepaneel aangebracht. Al voor het aanbrengen van de rietlaag (de spreilaag vervalt) is de kap al 'dicht'. Van de binnenzijde is goed te zien dat de kap gelijk betimmerd is. Wordt een hogere isolatiewaarde verlangd, dan zal een dikker isolatiepaneel toegepast moeten worden. Voor nieuwe panden is, in verband met de energie-prestatie-norm (EPN), altijd een isolatiepaneel noodzakelijk.

Aandachtspunten:

  • Bij elk schroefdak moet zo ver als mogelijk aan de binnenzijde (warme zijde) van de constructie een dampdichte laag toegepast worden.

  • De onderconstructie moet droog zijn alvorens het riet aangebracht wordt. Een (te) vochtige onderconstructie kan het vocht zeer slecht afstaan als het riet eenmaal aangebracht is. Het riet blijft hierdoor te lang te vochtig en zal versneld in kwaliteit achteruit gaan.

Interesse gewekt?

Wij komen graag met u in contact om uw vragen en ons antwoord daarop te bespreken! 

Contact opnemen

Offerte aanvragen